Loading...
Welke Therapie 2017-02-28T21:48:19+00:00

Therapiehond

Wij stellen ons ten doel om op professionele en hond vriendelijke wijze gebruik te maken van dier ondersteunde therapie (DOT). DOT bevordert vooruitgang bij storingen in het fysieke, sociale, emotionele en of cognitieve functioneren van de mens. Een therapiehond wordt bewust ingezet om een cliënt te motiveren mee te werken aan eigen genezing van lichaam en geest. Dolfijntherapie is ook een vorm van DOT. Janelle Nimer en Brad Lundahl kwamen in hun onderzoek – Animal Assisted Therapy, A Meta-Analysis, 2007 – tot de conclusie dat DOT verbeteringen geeft op het gebied van: autistisch spectrum stoornis, medische problemen, gedragsproblemen en emotioneel welbevinden.

Therapiehonden functioneren in DOT bijzonder goed. Honden zijn roedeldieren en hebben behoefte aan contact, interactie en communicatie. Door hun gedrag roepen zij genegenheid op. Honden communiceren door middel van hun lichaamstaal. Zij genieten van activiteiten met kinderen. Als het ware nodigen zij ze uit om iets met hen te gaan doen. In de aanwezigheid van een hond verlaagt de bloeddruk waardoor men zich prettiger voelt. Honden geven een gevoel van kameraadschap en vertrouwen. Een hond vertelt niks door dus kinderen kunnen geheimen aan hem toevertrouwen. Honden stimuleren tot bewegen en zorgen voor vermindering van stress.

Wij  werken met operante conditionering. Dit is het bekrachtigen van gedrag door middel van positief belonen van de respons. Uw kind leert de samenhang te ontdekken tussen eigen gedrag en het effect van dat gedrag. Het resultaat kan zijn een toename of een afname van dat gedrag. Met een therapiehond kunnen kinderen gewenst gedrag aanleren doordat ze direct zien welke invloed hun gedrag op de hond heeft. De therapiehond is de beloning (positieve bekrachtiger) voor goed gedrag waardoor uw kind dit gedrag vaker laat zien. Bij niet gewenst gedrag zal de therapiehond niet reageren. Hierdoor werkt hij als een correctie. Een therapiehond kan uw kind net dat beetje extra hulp geven om in zijn ontwikkeling een stap vooruit te zetten. Therapiehonden worden voor hun werk geselecteerd, getraind en gecertificeerd. Een therapiehond is een hulphond en mag als zodanig overal mee naar binnen.

DOT – dier ondersteunde therapie

We spreken over DOT (dier ondersteunde therapie) wanneer het dier (met zijn geleider) ingezet wordt in een therapeutische setting. Er is sprake van een goed omschreven klinisch doel en het geheel wordt aangestuurd door een professionele kracht (bijvoorbeeld een dokter, fysiotherapeut of logopedist). Het dier is een bewust en integraal onderdeel van het genezingsproces, de begeleider stuurt het dier hiertoe aan. DOT wordt gebruikt om vooruitgang te bevorderen bij storingen in het fysische, sociale, emotionele en of cognitieve (zowel denken als intelligentie) functioneren.

Wij werken ook met de volgende methodes:

DOA – dier ondersteunde activiteit

DOA (dier ondersteunde activiteit) biedt mogelijkheden om de kwaliteit van het leven te verbeteren door het verhogen van de motivatie of gewoon als recreatie. Voor DOA is er geen speciale omgeving vereist: het kan op allerlei locaties plaatsvinden met allerlei verschillende dieren. We spreken over DOA wanneer het om een veelal passief contact gaat: de aanwezigheid van het dier heeft op zich al voldoende impact.

DOE – dier ondersteunde educatie

Dier ondersteunde educatie omvat het gebruik van een dier in een leerproces. Het innovatieve gebruik van een educatiehond binnen het leerproces verbetert de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van jonge kinderen met een handicap. Een educatiehond wordt ingezet als een extra motivatie om kinderen meer dan gebruikelijk aan te moedigen tot ander gedrag en andere keuzes.

De educatiehond biedt mogelijkheden om positieve ervaringen op te doen op het gebied van kennis, vertrouwen en geluk. Door kleine kinderen bij te brengen wat liefde geven en nemen inhoudt wordt het proces van acceptatie van gebeurtenissen uit hun jonge leven bevorderd. De educatiehond kan als een leerinstrument in het klaslokaal fungeren. DOE kan helpen bij het vergroten van de woordenschat en als hulpmiddel fungeren bij het verbeteren van het korte – en lange – termijn geheugen. Ook kan DOE helpen bij het leren begrijpen van concepten zoals maat, kleur e.d. Een voorbeeld van DOE is de voorleeshond, waarbij het kind aan een hond voorleest. In tegenstelling tot een voorleesmoeder geeft de hond door lichaamstaal en mimiek geen enkele waardering of afkeuring ten aanzien van de kwaliteit van het voorlezen. Hierdoor voelen kinderen zich gesterkt en gaat hun voorlezen met grote sprongen vooruit.