Loading...
Algemene voorwaarden 2023-06-13T07:28:56+00:00

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden welke gelden binnen de Hondenschool en gedragscentrum; HondentrainingHoofddorp

Algemeen

 1. Inschrijfvoorwaarden: Na ontvangst van de aanmelding per e-mail wordt aan de cursist zo spoedig mogelijk een bericht gestuurd over de inschrijving.  Bij inschrijving voor een cursus, ontvangt u een bevestiging via de e-mail. De eventuele factuur per e-mail. Een week voor start cursus ontvangt u een betaallink via de App. Uw inschrijving is pas definitief wanneer aan de betaling voldaan is.
 2. Bij aanmelding d.m.v. een e-mail te versturen naar info@hondentraininghoofddorp.nl, door betaling van het cursusgeld of ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
 3. Alle tussen HondentrainingHoofddorp en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 4. Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd.
 5. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd en gelden slechts voor die speciale overeenkomst.
 6. HondentrainingHoofddorp is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.
 7. Elke cursist verplicht zich het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
 8. Mondelinge en/of schriftelijke (e-mail) aanmeldingen voor cursussen, workshops zijn definitief. Bij annulering blijft men het lesgeld verschuldigd zoals omschreven bij punt 12.
 9. HondentrainingHoofddorp behoud het recht om gemaakte foto’s en/of filmmateriaal te publiceren op haar website of elders.
 10. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.
 11. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van HondentrainingHoofddorp en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 12. Annulering, tot 10 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag is annulering kosteloos. Bij annulering vanaf dag 9 tot en met 3 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 2 dagen voor aanvang van de eerste dag wordt het volledige verschuldigde bedrag van het lesgeld in rekening gebracht.
 13. HondentrainingHoofddorp behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.

De verplichtingen van HondentrainingHoofddorp

 1. HondentrainingHoofddorp werkt enkel met instructeurs die zijn opgeleid bij O&O ( Ned. Vereniging voor instructeurs in hondenopvoeding & -opleiding) en met gedragsdeskundigen die zijn opgeleid bij het van Hall instituut.
 2. Bij verhindering van de cursist is HondentrainingHoofddorp niet verplicht om een inhaalmogelijkheid te bieden. Indien dit wel mogelijk is doen wij dit natuurlijk graag.

De cursus

 1. De cursist dient het cursusgeld contact of per bank voor aanvang of uiterlijk voorafgaand aan de 1-ste les te voldoen. Eerder zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.
 2. Indien door ziekte de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of de hond, dient er een verklaring van de dokter c.q. dierenarts te worden overlegd, waarna het cursusgeld na rato wordt gerestitueerd vanaf het moment van overlegging van de verklaring, na aftrek van de administratiekosten (25, = euro).
 3. Overlijden: Bij overlijden van de cursist zal de beëindiging van de cursus direct ingaan, de resterende betalingsverplichting (indien van toepassing) vervalt direct. In andere onvoorziene omstandigheden zal HondentrainingHoofddorp hierbij de te nemen stappen nader bepalen.
 4. Bij verhindering dient de cursist zo vroeg mogelijk doch uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen.
 5. Indien een cursist zonder afzegging een les verzuimt vervalt zonder verdere waarschuwing automatisch diens recht op verdere lessen. Men heeft dan geen recht op restitutie van het cursusgeld.
 6. Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.
 7. Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de cursus moet worden beëindigd, wordt het resterende cursusgeld, aan de cursist gerestitueerd.

Orde reglement

 1. Alle cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn 5 minuten voor aanvang.
 2. U dient er voor te zorgen dat u geen overlast veroorzaakt in de buurt.
 3. Op het cursusterrein/ruimte dienen de honden aangelijnd te zijn.
 4. Mensen die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.
 5. De honden dienen kort van tevoren thuis uitgelaten te zijn. Mocht er toch een ongelukje gebeuren, dient de cursist dit zelf op te ruimen en schoon te maken.
 6. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de instructeur gebruik te maken van onze cursusruimte en/of trainingsmateriaal.
 7. De honden hebben een niet slippende halsband of tuig om met daaraan een lijn van ongeveer 1.20 m. Alleen dan kan aan de cursus worden deelgenomen. Andere materialen zijn niet toegestaan.
 8. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 10. Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan te roken.

Veiligheid

 1. Zieke of kreupele honden worden niet tot de training toegelaten. Uiteraard kunt u zelf wel de les volgen.
 2. Alle honden dienen op en om het cursusterrein aangelijnd te zijn.
 3. Loopse honden zijn niet toegestaan voor het betreden van het cursusterrein/ruimte en of het volgen van een cursus. Vermoed u dat u hond loops wordt start dan later met de cursus zodat u tussentijds niet hoeft te stoppen, want anders kunt u de cursus niet afmaken. Wordt uw hond toch loops is het uw eigen risico en zullen de lessen niet vergoed worden of verschoven worden naar een andere datum.
 4. Het is niet toegestaan honden van anderen te aaien zonder toestemming van de eigenaar. Dus ook geen puppy of vast gebonden hond!
 5. Honden niet aangelijnd laten snuffelen en/of spelen dit veroorzaakt vaak gevechten.
 6. De honden dienen 1x per jaar (niet langer dan 1 jaar geleden) ingeënt te worden tegen: Para influenza, Parvo, hondenziekte, ziekte van Weil & HCC(leverziekte). Pups dienen naar leeftijd geënt te zijn. Minimaal 1x puppyenting en 2x Parvo.
 7. Wij raden aan om honden die het hele jaar door zwemmen 2x per jaar tegen de ziekte van Weil te enten. Ook raden wij aan tegen kennelhoest te enten. Dit zijn extra entingen buiten de jaarlijkse enting om.
 8. Wij verzoeken u dringend, ook voor uw eigen veiligheid, uw huisdieren het liefst 4 x per jaar te ontwormen. Dit dient voor alle aanwezige huisdieren te gebeuren. En uw hond preventief te behandelen tegen vlooien om besmetting te voorkomen.
 9. Indien een hond lichamelijk (of geestelijk bijvoorbeeld als gevolg van medicijnen) niet in orde is wordt de hond niet tot de training toegelaten dit ter beoordeling van de instructeur.
 10. Bij twijfel dient u voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.
 11. Bij sterke vermoedens van ziekte zoals HD, ED kan een verklaring van de dierenarts geëist worden, alvorens (weer) tot de training toegelaten te worden. Dit ter bescherming van de hond.
 12. Is een van uw honden (dit hoeft dus niet de ‘cursushond’ te zijn) gedurende de afgelopen 3 maanden op enige wijze in omstandigheden geweest waardoor besmetting met hondenziekte of enige ander ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt, dan kunt u niet eerder beginnen of de cursus hervatten dan dat het besmettingsgevaar volledig is geweken. Denk dan aan o.a. Giardia.
 13. Amerikaanse Stafford, Engelse Stafford en dergelijke zijn van harte welkom.

Denk ook aan kennelhoest, die heerst in sommige vakantie opvangmogelijkheden. Voorts raden wij u aan naar tentoonstellingen, of dergelijke locaties waar veel honden bij elkaar komen, uw eigen waterbakje mee te nemen en daar geen andere hond uit te laten drinken.

Let op: loopse teven kunnen niet deelnemen aan de trainingen.