Loading...
Mijn hond heeft angst voor vreemde kinderen thuis 2017-03-01T17:48:03+00:00

Mijn hond heeft angst voor vreemde kinderen thuis

Hond is bang voor kinderen

En vooral de staart van uw hond lijkt het perfecte speeltje voor een kind. Wanneer uw hond in aanraking is geweest met één van bovenstaande voorbeelden, dan is het niet erg vreemd dat hij bang is geworden voor kinderen. Wanneer ze dan ook nog eens in zijn veilige omgeving komen en hij geen kant meer op kan, is dat voor uw hond alles behalve leuk. Hij kruipt weg, blaft, piept en bijt misschien zelfs van zich af wanneer de kinderen te dichtbij komen.

Kijk, een woef!

Hondeneigenaren krijgen een kwade blik toegeworpen wanneer zij hun hond los laten lopen en deze enthousiast naar op een groepje angstige mensen huppelt. Mensen tillen snel hun kinderen op, maken angstige sprongen of schreeuwen u iets onvriendelijkst toe. Maar omgekeerd is het de normaalste zaak van de wereld. Sommige mensen laten hun kind op iedere willekeurige hond afrennen om ze te aaien of om met ze te spelen. Nu kunt u gauw uw hond optillen om hem te redden van het aanstormende kwaad, maar dat is raar dus dat doet u niet. Ook gillen en opzij springen wanneer er een klein mensje komt aangesneld, is op zijn zachtst gezegd vreemd. Maar de angst die mensen en kinderen voor uw hond kunnen hebben, kan uw hond ook voor die mensen en kinderen hebben. Het principe is voor uw hond dus eigenlijk hetzelfde.

Waarom?

Kinderen zijn ontzettend onvoorspelbaar en wanneer uw hond een nare ervaring heeft opgedaan met een kind, kan hij daardoor een angst voor alle kinderen hebben ontwikkeld. Kinderen hebben vaak de gewoonte om een hond recht van voren te benaderen, hem over zijn kop te aaien en hem recht aan te staren. Dit zijn voor uw hond geen vriendelijke tekens en het kind kan daardoor als bedreigend worden beschouwd. Naast een nare ervaring kan het ook zijn dat uw hond niet genoeg kinderen heeft gezien in zijn socialisatieperiode.

 

Wat kan ik hieraan doen?

Om uw hond van zijn angst voor vreemde kinderen thuis af te helpen, kunt u onderstaande training volgen. Voordat u aan de training mijn hond heeft angst voor vreemde kinderen thuis,  begint, vraag ik u wel om onderstaande regels eerst goed door te nemen.

  • Uw hond moet goed gehoorzamen. Volg eerst een gehoorzaamheidstraining bij een bevoegd instructeur, wanneer uw hond niet voldoende gehoorzaamt.
  • Laat uw hond buiten de trainingssessies om niet in contact komen met vreemde kinderen. Uw hond zou een vervelende ervaring kunnen opdoen, waardoor het trainingsproces geschaad wordt.
  • Let tijdens de training mijn hond heeft angst voor vreemde kinderen thuis en het uitlaten op de ‘kritische afstand’. De kritische afstand is de afstand tot vreemde kinderen, waarop uw hond nog geen angstgedrag vertoont.
  • Houd uw hond tijdens de training altijd aangelijnd. Lijn uw hond ruim voordat het bezoek komt vast aan, zodat hij geen associatie legt tussen het aanlijnen en het bezoek. Oefen het aanlijnen een aantal keer per dag en beloon uw hond bij goed gedrag met iets lekkers.
  • Kies tijdens de training mijn hond heeft angst voor vreemde kinderen thuis, voor een beloning waar uw hond geen ‘nee’ tegen kan zeggen, zodat u zijn volledige aandacht krijgt.
  • Corrigeer het angstgedrag van uw hond nooit, hiermee zult u het gedrag alleen maar versterken.
  • Voor deze training mijn hond heeft angst voor vreemde kinderen thuis heeft u meerdere kinderen nodig. Kies hierbij voor kinderen die ouder zijn dan 10 jaar, omdat zij goed te instrueren zijn. Zorg dat de kinderen geen onverwachte bewegingen maken en niet schrikachtig zijn. Instrueer de kinderen goed, zodat zij weten wat er van ze verwacht wordt.

Training in zeven stappen.

Deze training mijn hond heeft angst voor vreemde kinderen thuis bestaat uit 7 stappen. Bouw de training mijn hond heeft angst voor vreemde kinderen thuis rustig op en ga niet door naar een volgende stap, voordat uw hond een stap goed uitvoert. Het angstgedrag zal nooit volledig verdwijnen en er bestaat een kans dat uw hond terugvalt in zijn oude gedrag. Mocht uw hond onverhoopt een nare ervaring opdoen, dan zult u opnieuw met de training mijn hond heeft angst voor vreemde kinderen thuis moeten beginnen.

Stap 1 
Vraag een kind om bij u langs te komen. Op het moment dat het kind binnenkomt, geeft u uw hond iets lekkers en laat u hem een aantal gehoorzaamheidsoefeningen doen. Zorg dat het kind de kritische afstand niet overschrijdt en laat hem/haar geen onverwachte bewegingen/geluiden maken. Het is erg belangrijk dat het kind uw hond volledig negeert, niet tegen hem praat of hem aankijkt. Als uw hond geen angstgedrag vertoont, verkleint u de afstand tot het kind. Lok uw hond spelend of met iets lekkers mee en loop langzaam dichter naar het kind toe. Houd uw hond hierbij goed in de gaten en zorg dat hij geen angstgedrag gaat vertonen. Wanneer uw hond wel angstgedrag vertoont, gaat u te snel en zult u deze stap opnieuw moeten doen. Probeer de afstand in verschillende sessies te verkleinen, totdat u slechts nog 1 meter bij het kind verwijderd bent zonder dat uw hond daar angstig van wordt. Laat het kind op zijn/haar hurken gaan zitten, wanneer uw hond een staand kind als extra bedreigend beschouwd. Gaat de oefening goed wanneer het kind hurkt? Oefen de stap dan nog eens terwijl hij/zij staat.

Stap 2 
Als uw hond rustig blijft wanneer de afstand tot het kind slecht nog 1 meter is en zelfs uw commando’s nog opvolgt, dan mag het kind proberen om uw hond iets lekkers te geven. Het kind mag hierbij niets tegen uw hond zeggen en hem niet aankijken. Pakt uw hond het aan? Dan beloont u hem door hem nog iets lekkers te geven of door even met hem te spelen. Als uw hond het lekkers niet van het kind wil aanpakken, probeert u eerst nog iets dichter bij het kind te komen. Probeer het daarna opnieuw.

Stap 3 
Laat het kind op de rand van de kritische afstand langs uw hond lopen, terwijl u uw hond afleidt. Laat hem/haar dit een aantal keer doen. Blijft uw hond rustig? Dan gaat u verder met de volgende stap.

Stap 4

Herhaal stap 2, alleen laat het kind nu rustig zijn/haar hand naar uw hond toe bewegen. Houd uw hond hierbij nauwlettend in de gaten.

Stap 5 
Vraag het kind om opnieuw uw huis binnen te komen en zorg dat hij/zij bij binnenkomst direct iets lekkers aan uw hond geeft. Daarna kan het kind rustig gaan zitten.

Stap 6 
Herhaal nu alle stappen met andere kinderen.

Stap 7 
U kunt nu ook twee kinderen tegelijk laten langskomen, als u dit maar wel aan de hand van de voorgaande stappen doet. Bouw dit langzaam op tot er een aantal kinderen tegelijk binnen kunnen komen, zonder dat uw hond daar angstig van wordt.
Wanneer uw hond geen angst meer heeft voor vreemde kinderen thuis, is het belangrijk dat u hem regelmatig blijft belonen voor zijn gewenste gedrag. Laat kinderen bij binnenkomst altijd iets lekkers aan uw hond geven om de positieve associatie die uw hond nu met kinderen heeft te onderhouden.

Ik wens u veel succes met het, bij uw hond, verhelpen van de angst voor vreemde kinderen in huis. Mocht u er toch niet uitkomen of heeft u nog vragen? U kunt te allen tijde contact opnemen. Wij helpen u graag verder!