Loading...
Honden helpen mensen 2017-02-28T21:58:22+00:00

Honden helpen mensen. Maar hoe?

Het effect van (huis)honden is al jarenlang bekend bij doctoren. Denk bijvoorbeeld aan het aquarium in de wachtkamer van de huisarts. De vissen leiden af, geven de patiënten een gevoel van rust. Zo simpel kan het zijn.
Nog een voorbeeld: Een firma in Tokio heeft een Schotse Collie in dienst. De hond loopt door de kantoorruimte. Iedereen mag haar naar gelang aaien. Het zorgt voor ontspanning en pept de werknemers op. Wat blijkt? De werknemers zijn nu bewezen evenwichtiger, vrolijker en daardoor productiever!

Alzheimer

Bij enkele Alzheimerpatiënten is gebleken dat een therapiehond helpt bij het voeren van een volkomen normaal gesprek; iets dat zonder therapiehond niet mogelijk was. De mentale kwaliteiten van dementerende patiënten werden met behulp van een dier beduidend beter.

Fysiotherapie

Fysieke revalidatie van patiënten wordt aanzienlijk verbeterd wanneer honden als co-therapeuten worden ingezet. Een therapiehond motiveert een patiënt om specifieke bewegingsoefeningen te doen. Bijvoorbeeld: door het aaien en aanraken van een hond, worden spieren van een zieke hand pijnvrij gerekt. De zachte en warme vacht van de hond maken de oefeningen plezierig. Ook kinderen met fysieke problemen of mensen met chronische pijn worden door een hond gestimuleerd om te bewegen.

Hersenbloeding

Honden helpen mensen met spraakgebreken na hersenbloedingen. Patiënten spreken namelijk makkelijker tegen een hond. Een hond oordeelt niet, lacht niet om fouten en stimuleert het gesprek door oprechte aandacht. De schaamte om fouten te maken valt weg bij een therapiehond. Daarnaast leren patiënten weer logisch opeenvolgende handelingen te verrichten of te onthouden. Denk aan: doe eerst de bench open, laat dan de hond eruit. Aai de hond, borstel de hond en geef tot slot een beloning.

Kinderen

Therapiehonden boeken positieve resultaten bij moeilijk opvoedbare jongeren, jongeren met rand psychiatrische problemen, bij kinderen met een verleden van mishandeling en misbruik, en bij kinderen die hun rouw moeten verwerken. Verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen verbeteren door de omgang met een therapiehond hun motoriek, reactievermogen en leervermogen. Bij kinderen met een gedragsstoornis en of autisme wordt door middel van werken met een therapiehond de toegang tot de omgeving vergemakkelijkt.

Autisme

Bij autisten kan de hond de muren afbreken waarmee deze mensen zich van hun omgeving afzonderen. De honden hebben een rustgevend en ontspannend effect waardoor spierkrampen worden opgeheven. Bovendien sporen honden aan tot interactie en communicatie, twee zaken die bij autisten (sterk) onderontwikkeld zijn.

Coma

Comapatiënten leven in een geheel individuele bewustzijnsstaat. Bekende honden – vooral hun geur – kunnen comapatiënten versterken en zo bijdragen tot de lichamelijke gezondheid van de patiënt.

Het dier als sociaal bindmiddel

Honden werken als sociale katalysator: met een hond in de buurt is er plotseling een hoop gespreksstof. Bewoners en patiënten praten met de hond, met het personeel, maar ook met elkaar. Zo wordt de eenzaamheid opgeheven. Honden zijn sociale partners, die mensen helpen sociale contacten te maken.

  • Honden stimuleren mensen te bewegen
  • Honden geven psychische verlichting
  • Honden hebben een positieve en levensbevestigende invloed op mensen
  • Honden geven een groter gevoel van de zelfwaarde
  • Honden geven het gevoel dat men nodig is
  • Honden zorgen voor een ontspannen klimaat tijdens de traditionele therapie